TẬP 2 CALL BOY THỂ HIỆN TAY NGHỀ NẮC CẶC, CƯỠI NGá»°A QUÁ ĐỈNH